Privaatsussätted reklaamkanalitele

Privaatsusteade meie uuringut kasutavatele reklaamkanalitele

Jõustumiskuupäev: 1. aprill 2015

Gemius kasutab oma uuringuid mõõtmaks ja analüüsimaks, kuidas internetitarbijad avaldaja materjale (veebilehte, rakendusi) kasutavad. Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda avaldajatele teavet privaatsuse kohta nendepoolse Gemiuse tehnoloogia kasutamise kontekstis.

Milliseid tehnoloogiaid me kasutame? Milleks need on?

Meie uuringutes osalevad ettevõtted lisavad oma materjalidele tüki koodi, st nad saavad selle lisada oma kodulehele, audiosse, videosse, reklaamikampaaniatesse ja muudesse materjalidesse, millega kasutajad võivad suhelda. Sellisesse materjali lisatud meie tarkvara (nn skript) kasutab statistilise teabe kogumiseks küpsiseid ja muud tehnoloogiat (näiteks mobiilirakendustes sisalduv kohalik säilitamine).

See teave aitab mõista, mida kasutajad avaldaja materjalides huvitavaks ja kasulikuks peavad, millised reklaamikampaaniad on efektiivsed, ja leida ka, mis on teatud materjali külastajate ja kasutajate või konkreetse reklaamikampaania sihtgrupi konsolideeritud demograafiline ülesehitus. Küpsistes sisalduvad andmed võimaldavad kliendil näha reklaame, mis vastavad tema huvidele, ja samal ajal ei pea nägema reklaame, mida klient peab igavaks.

Kuidas kasutaja saab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid hallata?

Küpsiseid ja muud tehnoloogiat saab igaüks hallata oma brauseri suvandite abil. Siiski võib mistahes nende suvandite muudatus mõjutada teatud veebilehtede funktsionaalsust. Teavet selle kohta, kuidas tagada, et sa ei nõustu Gemiuse poolt läbi viidavates uuringutes osalema, leiad osast „Küpsisepoliitika“.

Klõpsa siia (http://www.adocean-global.com/pl), et külastada AdOceani veebilehte, mis on ettevõte, mis arendab Gemiuse meetodi põhjal reklaamiserverit. Sealt leiad tehnilist teavet opt-out küpsise kohta ja saad need oma arvutisse salvestada.

Millist teavet me kogume?

Me ei identifitseeri – ega püüa identifitseerida – internetikasutajaid, kes vaatasid konkreetseid materjale. Meie skriptid võivad koguda teavet materjalide kohta, mida vaadata (nt milline reklaamikampaania), kus materjali vaadati (nt millisel kodulehel või millises rakenduses) ja üldist teavet seadme kohta, milles materjali vaadati (nt tahvelarvuti või nutitelefon, seadme identifikaator, IP aadress, operatsioonisüsteem jne). Internetikasutajate privaatsuse kaitse tagamise standardite tõstmise eesmärgil on Gemius otsustanud võtta kasutusele kaitsevahendid, mis takistavad IP-aadresside identifitseerimist (üksikasjade teadasaamiseks võtke meiega ühendust).

Samuti kuvame meie klientide kodulehtedel internetikasutajatele küsitlusi nende külastuse ajal kodulehtedele. Küsitlustes soovitakse lisainfot, nt demograafilisi andmeid, mis ei ole isikut identifitseerivad. Küsitlustes osalemine on alati vabatahtlik ja kasutaja saab valida, kas soovitud teavet anda või mitte. Kõik esitatud demograafilised andmed on anonüümsed.

Mõnes uuringus palume teil anda oma kontaktinfo, näiteks e-posti aadress. E-posti aadressi andnud isikutega võetakse ühendust ainult uuringute eesmärgil. Me ei saada isikutele, kes oma kontaktandmed annavad, mingeid turundus- ega reklaamimaterjale. Kõiki kogutud andmeid kasutatakse ainult statistiliseks analüüsiks ja me garanteerime, et ühtki e-posti aadressi ei tehta kättesaadavaks kolmandatele isikutele.

Kuidas me teavet kasutame?

Me kasutame andmeid statistilise analüüsi ja raportite koostamiseks. Need raportid esitatakse konsolideeritult ja need ei sisalda isikut identifitseerivaid andmeid. Neis võib sisalduda teatud materjale vaadanud sihtrühma ülesehitus, samuti võivad need viidata internetikasutajate rühmadele, kelle käitumine vastab teatud omadustele.

Kellega me teavet jagame?

Gemius SA kui peakorter vastutab info haldamise eest. Siiski võime me sinu teavet avaldada teistele ettevõtetele oma uuringute esitamise eesmärgil. Neile ettevõtetele võidakse anda ligipääs sinu teabele, kui see on vajalik nende töö tegemiseks meie nimel, ent neil on keelatud seda teavet muul eesmärgil kasutada.

Lisaks võime me seda teavet jagada kolmandate osapooltega, kui avaldamist nõuab seadus või kui see on meie juriidiliste õiguste teostamiseks või säilitamiseks vajalik või soovitav, või kui on vaja reageerida potentsiaalselt ebaseaduslikule tegevusele. Kui kogu või osa meie ettevõttest müüakse, liidetakse või võõrandatakse muul moel teisele majandusüksusele, võidakse sinu teavet, mis võib olla isikuliselt identifitseeritav või mitte, selle tehingu osana võõrandada.

Andmete säilitamine

Me säilitame teavet nii kaua, kui on vajalik uuringute ja analüüside teostamiseks kooskõlas kehtivate seadustega. Kui uuringu eesmärk on täidetud, siis identifitseeritavad isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Muudatused poliitikas.

Käesolev poliitika põhineb jõustumiskuupäeval kehtival juriidilisel ja faktilisel olukorral ning see vaadatakse regulaarselt üle. Soovitame sul käesolevat poliitikat aeg-ajalt üle lugeda, et sa võimalikest muudatustest teada saaksid.

Kontakt

Kui sul on käesoleva privaatsusteate kohta küsimusi või kommentaare, võta meiega ühendust aadressil:

Gemius S.A., Postępu 18B St.
02-676 Varssavi, Poola
Tel + 48 22 390 90 90
Andmekaitseametniku e-post: privacy[at]gemius.com