Kasutustingimused

Kasutades Gemiuse veebilehte kinnitate, et olete siin kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult. Jätame endale õiguse vajadusel tingimusi muuta. Kui te ei nõustu meie lehe kasutajatingimustega, palume teil slle veebilehe kasutamine lõpetada.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Gemius (va fotod). See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Gemiuse loal. Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Piiratud garantiid

Veebilehe sisu kannab informatiivset eesmärki. Veebilehe omanik ei väida, et siinse veebilehe sisu või viidatud veebilehtede sisu on täpne või täielik. Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest.

Vastutus

Meie ei vastuta kellegi ees äriliste kahjude, sh (igasugusel kujul ja suuruses) tekitamise eest, kasumlikkuse, sissetuleku, käibe, tootlikkuse, ettearvestatud säästude, äritegevuse, lepingute, reklaamtegevuste või heategevuse jm mitterealiseerumise, kadumise või vähenemise eest. Veebilehe sisu peegeldab ainult autorite isiklikke arvamusi ning ei ole Gemiuse ametlike seisukohtade esindajaks mitte mingisugusel kujul (kui ei ole märgitud teisiti).

Eelpool loetletud tingimused jäävad kehtima ka juhul, kui Gemiust on eelpooltoodud kahjudes süüdistatud.

Uuendused

Neid tingimusi uuendatakse pidevalt. Soovitame kasutajatingimustega pidevalt kursis olla. Kui kasutate meie lehte peale tingimuste muutumist edasi, siis loeme tingimused vastuvõetuteks.

Jagatavus

Kui üks osa kasutajatingimustest nimetatakse kohtu või mõne muu asjakohase institusiooni poolt kehtetuks, siis teised sätted jäävad sellest hoolimata kehtima.

Seadusandlus ja juriidika

Kasutustingimusti reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.