Pressile

Kas Gemiuse lehel kajastatud andmeid tohib ajakirjandustöös kasutada? Muidugi tohib, kuid palume teil järgida allpool toodud reegleid.

Kui soovite kasutada Gemiuse tsitaate, siis palun informeerige meid sellest ning kindlasti märkige ära andmete allikas.

Kui te kasutate Gemiuse ekspertide arvamusavaldusi või osi artiklitest, siis palume ära märkida loo autor.

Kui te koostate artikleid, mis sisaldavad Gemiuse poolt avaldatud informatsiooni, siis palume artiklite veebis avaldamise korral lisada veebiaadress www.gemius.com ja trükiversioonides palume viidata otseselt Gemiusele kui infoallikale.

Sotsiaalmeedias postitamisel palume kasutada Gemiuse originaalpealkirju ning veebilink peab juhatama otse meie veebilehele (artiklile).

Eelpooltoodu kehtib ka Gemiuse koostatud joonistele ja tabelitele. Gemiuse veebilehel kasutatud fotosid ei tohi aga kuskil mujal avaldada.

Milliseid andmeid saab Gemius Teile anda?

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Vaata uudiskirja