Gemiuse veebilehe privaatsussätted

Gemiuse kodulehe privaatsusätted

Jõustumiskuupäev: 1. aprill 2015

Käesolev privaatsuspoliitika hõlmab info kogumist ja kasutamist selle veebilehe (http://www.gemius.com/) tarbeks („käesolev koduleht“ või „meie“). Kodulehe kasutamisega nõustud privaatsuspoliitika tingimustega.

MEIST

Gemius Group on rahvusvaheline uuringuagentuur, interneti ja Euroopa ning Lähis-Ida internetiuuringute valdkonna juhtiv asjatundja ja algataja. Gemius asutati Poolas ja on tänaseks laienenud kogu Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regiooni, tegutsedes kolmekümnel turul.

Gemius Groupi kuulub Gemiuse peakorter, kus me andmeid kogume, analüüsime ja uurimustöid arendame. Gemius Groupil on esindused mitmes riigis, eriti tütarettevõtted, kus Gemiuse spetsialistid abistavad kliente kohalikus keeles ja kohaldavad meie uuringuid kohaliku turu nõudmistele.

MIDA ME KOGUME

Kui sa meie kodulehte külastad, saame selle kohta automaatselt teavet. See hõlmab teavet sinu IP-aadressi, operatsioonisüsteemi, brauseri üksikasjade, ekraaniresolutsiooni kohta, küpsiste ja muude vahenditega kogutud teavet, külastuse kuupäeva ja kellaaega, ning veebilehte, mida sa külastasid vahetult enne meie kodulehele tulemist.

KUIDAS ME TEAVET KASUTAME

Me kasutamine teavet oma äritegevuse jaoks, näiteks andmeanalüüsis, oma kodulehe arendamisel, uuringute parendamisel, kasutustrendide määramisel ja oma side efektiivsuse tuvastamisel. Kui sa meie kodulehte külastad, tunneb meie kasutatav tehnoloogia sind enamasti ära (vt osa „Millist tehnoloogiat me teabe kogumiseks kasutame“ allpool). Kui külastad meie kliendi veebilehte ja nõustud jätkuvalt küpsiste ja muude vahendite kasutamisega, võime sind jätkuvalt ära tunda (vt „Privaatsusteade meie uuringut kasutavatele avaldajatele“).

MILLAL ME SINU TEAVET JAGAME

Gemiuse peakorter vastutab teabe haldamise eest. Siiski võime me sinu teavet jagada Gemius Groupi teiste liikmetega selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel, või ka meie alltöövõtjatega. Nendele ettevõtetele võib sinu teavet teha kättesaadavaks ainult juhul, kui see on vajalik nende funktsioonide täitmiseks meie eest.

Lisaks võime me seda teavet jagada kolmandate osapooltega, kui avaldamist nõuab seadus või kui see on meie juriidiliste õiguste teostamiseks või säilitamiseks vajalik või soovitav, või kui on vaja reageerida potentsiaalselt ebaseaduslikule tegevusele. Kui kogu või osa meie ettevõttest müüakse, liidetakse või võõrandatakse muul moel teisele majandusüksusele, võidakse sinu teavet, mis võib olla isikuliselt identifitseeritav või mitte, selle tehingu osana võõrandada.

MILLIST TEHNOLOOGIAT ME TEABE KOGUMISEKS KASUTAME

Me kasutame küpsiseid ja muud tehnoloogiat nagu kohalik säilitamine, et koguda statistilist teavet, mis aitab meil mõista, millist teavet sa meie kodulehel huvitavaks ja kasulikuks pead.

Küpsiseid ja muud tehnoloogiat saad sa kontrollida oma brauseri suvanditega. Siiski võivad nende suvandite muudatused mõjutada meie kodulehe toimimist. Kui soovid rohkem teavet selle kohta, kuidas tagada, et me ei kogu sinu kohta teavet, loe meie küpsistepoliitikat.

INFO TURVALISUS

Olenemata sellest, kus me andmeid hoiame, kohaldame me käesoleva poliitika ja kõigi kohalduvate seaduste tingimusi. Gemius on võtnud kasutusele teatud turvameetmed, et aidata kaitsta teabe turvalisust ja konfidentsiaalsust ajal, mil see on meie käsutuses.

Me teavitame oma töötajaid konfidentsiaalsust, turvalisust ja privaatsust puudutavatest eeskirjadest ja protseduuridest ning me rõhutame nende reeglite järgimise tähtsust. Meie turvaprotseduurid järgivad üldtunnustatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Me piirame ligipääsu sinu andmetele volitatud töötajatega, kellel on vaja nendele andmetele ligipääsu oma tööülesannete täitmiseks. Nad kõik on seotud käesoleva privaatsuspoliitikaga ja isikuandmete töötlemise parimate praktikatega, mis on Gemius Groupi jaoks siduv. Teabele ligipääs või selle kasutamine eesmärgil, mida ei ole käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatud, on keelatud.

SÄILITAMISPERIOOD

Me säilitame teavet nii kaua, kui on vajalik käesolevas poliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on vajalik või seadusega lubatud.

KODULEHE KASUTAMINE LASTE POOLT

Gemius Group on laste andmete töötlemisel eriti hoolikas. Enne laste andmete töötlemist võetakse vanema või vastutava täiskasvanu nõusolek. Ent arvestades Interneti omapära, ei saa Gemius garanteerida, et nõusolekut andev isik on ka tegelikult vastutav täiskasvanu. Kui meile saab teatavaks, et me oleme oma kodulehe kaudu kogunud lapse teavet ilma nõutava nõusolekuta, kustutame me selle teabe oma arhiivist.

PIIRIÜLENE SAATMINE

Sinu teavet võidakse töödelda mistahes riigis, kus meie tütarettevõtted asuvad, ja meie kodulehe kasutamisega nõustud sa info saatmisega. Andmete saatmine võib toimuda eeldusel, et andmete importija tagab piisaval määral tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed ning teostatav töötlemine peab olema reguleeritud lepingu või seadusega, mis on andmete importija jaoks siduv.

LIGIPÄÄS TEABELE

Kui soovid ligipääsu isiklikule teabele, mida me sinu kohta säilitame, palume sul oma soov esitada kirjalikult alltoodud e-posti aadressil või postiaadressil (osas „Kontakt“). Sulle antakse õigus pääseda ligi oma isiklikule teabele ja seda parandada, korrigeerida ja kustutada kohtades, kus see on ebatäpne. Me püüame edastada sulle soovitud isikliku teabe 30 päeva jooksul pärast sinu ligipääsusoovi saamist. Kui me ei saa sinu soovi täita, saadame sulle kirjaliku selgituse selle kohta, miks me sinu ligipääsusoovi tagasi lükkasime.

PRIVAATSUSPOLIITIKA UUENDUSED

Käesolev poliitika põhineb jõustumiskuupäeval kehtival juriidilisel ja faktilisel olukorral ning see vaadatakse regulaarselt üle. Soovitame sul käesolevat poliitikat aeg-ajalt üle lugeda, et sa võimalikest muudatustest teada saaksid. Kui me teeme privaatsuspoliitikas olulisi muudatusi, paneme selle kohta oma kodulehel nähtava teate üles 14 kalendripäeva enne muudatuse sisseviimist. Kui sa kasutad kodulehte pärast muudatuste jõustumist, loeme, et sa aktsepteerisid muudetud privaatsuspoliitikat.

KONTAKT

Kui sul on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kommentaare, võta meiega ühendust aadressil:

Gemius S.A., Postępu 18B St.
02-676 Varssavi, Poola
Tel + 48 22 390 90 90
Faks +48 22 250 20 39
www.gemius.com

Andmekaitseametniku e-post: privacy[at]gemius.com