Küpsiste privaatsussätted

Cookie_ID-ga seotud isikuandmete töötlemise eeskirjad

Kes töötleb andmeid?

Andmete töötlejaks on Gemius SA, kes asub Varssavis, Domaniewska pst 48, 02-672 Varssavis.

Milliseid andmeid töödeldakse?

Andmed, mida me töötleme, on teie Cookie_ ID-ga seotud andmed. Need andmed puudutavad teie tegevust veebisaitidel ja teiega kuvatavate reklaamide koostoimet, nt vaadete arv (tabamused), meie poolt jälgitavale veebisaidile kulutatud aeg, teie kasutatava seadme tehnilised andmed (ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteem) või IP-koodi fragment. Kui olete täitnud kujul meie gemiusAudience (Poola: Gemius / PBI) uuringuid antud brauseri siis võib seostada eespool andmeid andmete jagasite meiega, mis on sotsiaal-demograafilisi andmeid. Selle uuringu osaliseks võisite olla oma tarkvara installinud ja andnud meile oma e-posti aadressi - siis kogume andmeid, mis on selle tarkvara litsentsilepinguga lubatud. Lisaks ülalmainitud andmetele võivad need sisaldada teie seadme kohta üksikasjalikumaid andmeid, samuti saadaolevate reklaamide täpsemaid andmeid või lisateavet veebisaitide kohta, mida me ei jälgi.

Milline eesmärk on koguda andmeid oma tegevuse kohta internetis?

Teie tegevuse kohta Internetis kogutakse statistilistel eesmärkidel. Pakume oma klientidele statistikat ja me ei jaga teiega ühtegi teavet. Me jälgime reklaame mõnel veebisaidil. Tulemuste või reklaamide heitkoguste teavet võidakse kohandada teie kuvatud sisu vastavalt teie vajadustele.

Milline on andmete töötlemise õiguslik alus?

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek küpsise ID-ga seotud andmete töötlemiseks, mis on väljendatud siduvas seaduses.

Kellega saadetakse ja jagatakse andmeid?

Kui meil on teie nõusolek andmete töötlemiseks turunduseesmärkidel, võiksime neid jagada teiste võrkudega, mis kohandavad reklaami, nt eelmiste külastuste kohta, kuid me ei jaga nendega kogutud andmeid muudel eesmärkidel. Me võime jagada andmeid meie klientidega, kuid me saame seda teha ainult teie nõusolekul, mille te olete andnud kliendile. Seejärel määrab meie klient kindlaks talle edastatud andmete kasutamise eesmärgid ja vahendid, kuid alati vastavalt teie nõusoleku ulatusele.
Andmete töötlemisega seotud toimingute kontrollimiseks võidakse teie andmeid ka nende taotlustega jagada järelevalveasutustega.

Kas minu andmed edastatakse väljaspool ELi?

Andmeid ei edastata väljaspool ELi, tingimusel et need ei puuduta väljaspool selle territooriumi asuvaid inimesi. Seejärel võidakse andmeid jagada või nende päritoluriiki edasi anda. Sellises olukorras rakendame asjakohaseid lepinguid ja eeskirju, et tagada sellise toimingu nõuetekohane turbestandard ja seaduslikkus.
Teie andmeid kasutatakse statistiliste aruannete koostamisel. Need andmed ei sisalda isikuandmeid. Seejärel võib statistiliste andmete vormis andmeid üle anda väljaspool ELi.

Kui kaua andmeid hoitakse?

Täielikud andmekogud salvestatakse 3 aasta jooksul alates nende kogumise algusest. Valimisse võetud andmed on vanemad kui 3 aastat (väga suur osa neist eemaldatakse ja jäävad ainult tüüpilised andmed), mida me säilitame ainult statistilistel eesmärkidel, võttes samas ette asjakohased turvameetmed.

Millised on minu õigused?

Teie isiklike õiguste austamisel toetame andmekaitset vastavalt siduvatele õigusnormidele. Teil on õigus:

  • andmete ülekandmine (andmetöötluse muutmiseks);
  • teiega seotud andmete eemaldamine (õigus olla unustatud);
  • andmete korrigeerimine;
  • andmetöötluse piiramine;
  • teabe saamine teile seotud andmete kohta, kaasa arvatud neile juurdepääs;
  • andmete töötlemise vastuväide ja automatiseeritud otsuste tegemine (profiilide koostamine).

Nende õiguste kasutamiseks kasutage veebilehte Gemius Privacy Tool (privacypolicy.gemius.com).

Kas ma pean oma andmeid jagama?

Te ei pea oma andmeid jagama. Brauseris saate blokeerida küpsiste seadistamist või kasutada oma õigusi (kirjeldatud ülalpool). Selline olukord peaks põhjustama teabe või reklaamide saamise, mis ei pruugi teile huvi pakkuda.

Kas minu huvid või muu minu kohta ennustatakse nende andmete alusel?

Teie andmeid võib kasutada ka automaatselt teie huvide analüüsimiseks või ennustamiseks ja selliseks teabeks nagu ostutegurid. Võite esitada vastuväiteid andmete kasutamise kohta selleks eesmärgil igal ajal. Selleks kasutage veebilehte Gemius Privacy Tool (privacypolicy.gemius.com).

Kuidas saan teiega ühendust võtta andmete töötlemisega seotud küsimustes?

Kõik andmetöötluse raames tekkinud küsimused ja kahtlused võidakse saata meie e-posti aadressile: privaatsus [ay] gemius.com

Kui arvate, et meie reageerime nendele reeglitele või kui teil on nende kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil eespool. Te saate ka ametliku kaebuse korral taotleda isikuandmete kaitse asutusele selliseid andmeid kaitsta.