Rahvusvahelisus

30 riigis kasutatakse meie uuringuteenuseid kui ametlikke informatsiooniallikaid inimeste arvu kohta, kes veebilehti külastavad. Ametlikustamise ostuse võtab vastu kohaliku meedia ühendus- ja esindusorganisatsioon, mis hõlmab meediaturu esindajaid (portaalid, meediaagentuurid, reklaamijad jne). Sellise esindusorganisatsiooni ülesanne on korraldada konkurss (hange) objektiivse ja iseseisva koostööpartneri leidmiseks, kelle uuringuid interneti kasutajaskonna kohta edaspidi rakendadakse.

Taolise esindusorganisatsiooni puudumisel konsulteerib uuringute sisu täpsustamiseks Gemius iseseisvalt piirkonna erinevate meediaettevõtetega. Nii saame oma andmeanalüüsi mugandada vastavalt turuvajadustele- ja ootustele. Uuringute n.-ö. kontrollküsimustena võib välja tuua järgneva: Kas uuringutes on kaasatud nii ülemaailmsed kui ka kohalikud veebilehed? Kas uuringust selgub, milliseid seadmeid kasutatakse veebisirvimiseks? Kas analüüs sisaldab andmeid ainult veebilehtede või ka audio- ja videosisu kohta? Kas analüüsitavad veebilehed on näiteks temaatiliselt kategoriseeritud? Kas uuringud hõlmavad ka mobiilsete seadmete kasutajaid?

Kõikides ülejäänud riikides, kus Gemius tegutseb, oleme me ainus ettevõte, kes pakub internetikasutajate tarbijakäitumise ja hoiakute ülevaadet.