Konsultatsioon

Gemiust teatakse peamiselt kui interneti kasutajaskonna kohta andmeid koguvat, töötlevat ja analüüsivat ettevõtet. Viimase 20 aasta jooksul on Gemius pakkunud infot, mis puudutab interneti kasutajaskonna unikaalseid sotsio-demograafilisi profiile ning nende inimeste käitumisharujumusi veebiavarustes. Tänu aastatepikkusele kogemusele oleme kasvanud ning arenenud, suutes täna pakkuda kõrgtasemelist, äri edendavat, konsultatsiooniteenust.

Big data ajastul suudab Gemius pakkuda konsultatsiooniteenust, mis põhineb erinevatest allikatest kogutud info analüüsitulemustel. Tänapäeval toodab ja kogub iga ettevõte suurtes kogustes andmeid iseenda ning ümbritseva ärikeskkonna kohta - oluline on kogu protsessi kaasata andmeallikad ja hallata neid nii, et väärtuslik info sõelale jääks.

Gemiuse viis põhilist konsulatsioonivaldkonda on internetikasutajate käitumine, digitaalne turundus, e-kaubandus, big data ja veebitehnoloogiad.