Interneti kasutajaskond

Kas Gemiuse lehel kajastatud andmeid tohib ajakirjandustöös kasutada? Muidugi tohib, kuid palume teil järgida allpool toodud reegleid.

Kui soovite kasutada Gemiuse tsitaate, siis palun informeerige meid sellest ning kindlasti märkige ära andmete allikas.

Kui te kasutate Gemiuse ekspertide arvamusavaldusi või osi artiklitest, siis palume ära märkida loo autor.

Kui te koostate artikleid, mis sisaldavad Gemiuse poolt avaldatud informatsiooni, siis palume artiklite veebis avaldamise korral lisada veebiaadress www.gemius.com ja trükiversioonides palume viidata otseselt Gemiusele kui infoallikale.

Sotsiaalmeedias postitamisel palume kasutada Gemiuse originaalpealkirju ning veebilink peab juhatama otse meie veebilehele (artiklile).

Eelpooltoodu kehtib ka Gemiuse koostatud joonistele ja tabelitele. Gemiuse veebilehel kasutatud fotosid ei tohi aga kuskil mujal avaldada.

Interneti kasutajaskond:

  • inimeste arv, kes kasutavad internetti ja selle muutumised aaastate lõikes
  • internetikasutajate sotsiodemograafilised profiilid, selekteerituna vastavalt kategooriatele või veebilehtedele
  • kõige populaarsemad veebilehed
  • veebilehe katvus (reach) ühe kindla kasutajagrupi hulgas (ning võimalus jagada kasutajaid sotsiodemograafiliste näitajate alusel)
  • milliste temaatiliste veebilehtede (näiteks sport, uudised, mood jne) külastatavus on suurim
  • milliseid veebilehti külastab kõige tõenäolisemalt üks kindel sotsiodemograafiline grupp

Näited

  • Draugiem.lv on kõige populaarsem sotsiaalvõrgustik Lätis. Seda kasutab pool (49%) Läti interneti kasutajaskonnast (september 2013).
  • 45 tundi ja 38 minutit - keskmine aeg, mille veedavad veebis Ungari internetikasutajad ühes kuus (juuli 2013).
  • Tšehhi internetikasutaja veedab ühes kuus veebis üle 25 tunni, kasutades seejuures peamiselt suhtlusportaale jm sarnaseid lehti (august 2013).
  • Üle 10 miljoni Poola internetikasutaja igapäevaelus on oma koha leidnud internetikaardid ja positsioneerimisrakendused (mai 2013).

Gemiuse poolt läbi viidav internetiuuring - gemiusAudience.

Kui te soovite eksperdi kommentaari, siis oleme siin, et aidata!

 Võib juhtuda, et Gemius ei saa pakkuda, tulenevalt uuritava veebilehe vähesest liiklusest, ammendavat analüütikat ühe või teise sihtgrupi kohta. Sellisel juhul saame pakkuda paindlikumat lahendust, näiteks võime välja tuua erinevad vanuseklassifikatsioonid, mida kombineeritakse soovitud sotsiodemograafiliste näitajatega. Näiteks, kui on soov saada infot vanusegrupi 7-14 kohta, kuid selleks pole kogutud piisavalt kasutajainfot, saame vanusegrupi ümber määrata 7-24 eluaasta peale.

Meie uuringutes on minimaalse vanuse limiit. Vanusegruppide erinevused riikide vahel tulenevad kohalikust seadusandlusest, mis määrab ära noorima vanusegrupi, keda paneeli kaasata tohib.

Uuring ei hõlma kõiki veebilehti. Uuringusse on kaasatud suuremad veebilehed, mille on välja valinud Gemiuse metodoloogid või reklaamkanalid ja reklaamivõrgustikud.

Kõiki Gemiuse uuringu kategooriaid ei ole rakendatud kõikides riikides, kus Gemius tegutseb. See oleneb eelkõige vastavate valdkondade koostööpartnerite ettekirjutustest.

Meie nõu ja jõu peale võib alati loota, kui soovite rääkida andmeanalüütikast, selle kogumisest ja presenteerimisest.