Digitaalne turundus

Kas Gemiuse lehel kajastatud andmeid tohib ajakirjandustöös kasutada? Muidugi tohib, kuid palume teil järgida allpool toodud reegleid.

Kui soovite kasutada Gemiuse tsitaate, siis palun informeerige meid sellest ning kindlasti märkige ära andmete allikas.

Kui te kasutate Gemiuse ekspertide arvamusavaldusi või osi artiklitest, siis palume ära märkida loo autor.

Kui te koostate artikleid, mis sisaldavad Gemiuse poolt avaldatud informatsiooni, siis palume artiklite veebis avaldamise korral lisada veebiaadress www.gemius.com ja trükiversioonides palume viidata otseselt Gemiusele kui infoallikale.

Sotsiaalmeedias postitamisel palume kasutada Gemiuse originaalpealkirju ning veebilink peab juhatama otse meie veebilehele (artiklile).

Eelpooltoodu kehtib ka Gemiuse koostatud joonistele ja tabelitele. Gemiuse veebilehel kasutatud fotosid ei tohi aga kuskil mujal avaldada.

Digitaalne turundus

 • Milliseid reklaamiformaate reklaamijad kõige enam kasutavad?
 • Millistele reklaamidele kõige enam inimesed klikivad?
 • Millist osa reklaame näitadakse mobiilsetel seadmetel?
 • Millist tüüpi ettevõtted investeerivad netireklaamidesse enim ning kes tellivad suurimaid kampaanianid?
 • Telekomiettevõtted, autofirmad või pangad - kelle reklaamidele klikitakse kõige rohkem?
 • Kanalite duplikatsioon - milliseid võtteid kasutades jõuame suurima auditooriumini?
 • Kuidas analüüsida sihtgruppi interneti turunduskanalite efektiivsuse kontekstis?
 • Kuidas seada internetikampaaniatele reaalseid ja täidetavaid eesmärke?
 • Mida ja kuidas internetikampaaniate puhul mõõta?
 • Millised on viimase aja trendid ja arengud meediaplaneerimises ja reklaamiagentuurides?
 • Milliseid vajakajäämisi võib teatavate mobiilsete relklaamide formaatide puhul täheldada?
 • Mida hõlmab endas efektiivne internetikampaania? Milliseid võimalusi ja perspektiive online kampaaniad pakuvad?
 • Audio- ja video reklaamid veebis - milline on praegune olukord, trendid ja tulevikuarengud?
 • Millised on erinevate segmentide puhul rakendatavad analüütikatööriistad?
 • Milliseid meetodeid kasutada konversiooni (conversion rate) tõstmiseks?
 • Kuidas tõsta ja mõõta kasutajaväärtusi erinevate segmentide puhul?
 • Kuidas efektiivselt mõõta internetirurunduse tulemusi?

Näited:

 • Videoreklaamid on kõige populaarsemad Ukrainas, Poolas ja Tšehhis.
 • Standartne "bänner" on kõige populaarsem reklaamiformaat CEE regioonis, kuid kõige kõrgem CTR on videole eelnevates ning veebilehtede "peale" (top layer ja interstitial) ilmuvatel reklaamidel.
 • Kasutajaid kaasavad reklaamid koguvad populaarsust. Neid kasutatakse palju Ukrainas, Poolas ja Ungaris.

Gemiuse poolt läbi viidav internetiuuring - gemiusAudience.

Kui te soovite eksperdi kommentaari, siis oleme siin, et aidata!

Meie nõu ja jõu peale võib alati loota, kui soovite rääkida andmeanalüütikast, selle kogumisest ja presenteerimisest.