Ajalugu

Gemius - juba 20 aastat internetiuuringuid

 

Gemius on interneti valdkonnas konsultatsiooniteenust pakkuv ettevõte. Viimase 20 aasta jooksul oleme pakkunud teadmuspõhist informatsiooni internetikasutajate kohta alates sotsio-demograafilistest profiilidest kuni big data ja e-kaubanduseni.

Gemiuse lugu sai alguse 1999. aastal.

Koiduaeg (1999-2001)

Algselt loodi ettevõte Global eMarketing ning meie esimese projekti nimi oli GeMius. Projekti eesmärk oli mõõta erinevaid indikaatoreid veebilehtedel.

Keskpunktis oli uuringuteenused (2002)

Meie ettevõte kasvas kiiresti ning peagi nimetasime firma ümber - sündis Gemius. Meie toodete ja teenuste järgi oli turul suur nõudlus, seega tuli välja tulla uutega. Esimene tööriist oli gemiusDirectEffect, mis kogub ja kuvab infot internetikampaaniate käekäigu kohta. Teine toode oli gemiusAdHoc - vastavalt tellija soovile läbi viidud tarbijauuring (näiteks brändituntuse kohta). Esialgne projekt GeMius nimetati aga ümber gemiusTrafficuks.

Läbimurre internetiuuringutes (2003)

Lühikese aja jooksul suutsime välja tulla mõõtmissüsteemiga, mis suudab öelda internetikasutajate tegelike kasutajate arvu (real users). Loodud algorütm oli läbimurre, mis oluliselt kiirendas interneti kui reklaamimeediumi arengut. Algorütmi eripäraks on suutlikkus arvestada, et üks inimene võib kasutada erinevaid seadmeid (arvuteid, nutiseadmeid) ja tekitada mitu küpsist, kuid füüsiliselt on tegemist jätkuvalt vaid ühe inimesega.

Meie loodud meetod ühendab kahte sorti uuringutest saadavaid andmeid: kasutajakeskseid ja veebilehekeskseid. Kasutajakesksed uuringud keskenduvad internetikasutajate sotsio-demograafiliste (nt sugu, vanus, elukoht, sissetulek jne) andmete kogumisele. Veebilehekeskne uuring lubab meil aga öelda, kui palju veebilehte külastatakse, kui kaua külastus kestab, kui palju vaadatakse alamlehti jne. Neid erinevaid andmeid omavahel võrreldes saame tulemused, mis aitavad meie klientidel langetada veebilehega seotud strateegilisi otsuseid.

Eelpool toodud meetodit esitleti esmakordselt Los Angeleses toimunud ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) konverentsil. Sellel konverentsil tõime esmakordselt avalikkuse ette ka sotsio-demograafiliste profiilide uuringute tulemusi. Me nimetasime oma teenuse "Prawdziwy Profi" ehk tõeliseks profiiliks ja lansseerisime selle ka Poola turul.

 

 Alustasime pikaajalist koostööd PBI-ga (2004)

Rahvusvaheline laienemine sai alguse 2005. aastal, kui avasime harukontori Eestis, Leedus ja Ukrainas ning 2006. aastal juba ka Lätis. Samal aastal sõlmisime Ungaris uuringuettevõttega Ipsos koostöölepingu, mis võimaldas äri alustamist sealgi. Üsna pea võitsime hanke Taanis, mis tähendas taaskordset laienemist. Mõne aja pärast langetasime otsuse kaasata oma tegevusse Horvaatia, Sloveenia ja Venemaa. 2008. aastaks olime lisaks eelpooltoodud riikidele laienenud ka Bulgaariasse, Tšehhi Vabariiki ja Slovakkiasse. Aasta hiljem lisandus ka Valgevene.

2006. aastal tõime turule uue toote - gemiusHeatMap, mis näitab ära kohad, mida veebikasutajad lehtedel enim klikivad. Tänu sellisele lahendusele saavad meie kliendid teada, kuidas veebilehti kasutajasõbralikumaks muuta.

Kaks aastat hiljem kasvas ettevõte veelgi - Trigon omandas 100% Gemiuse aktsiatest, avadeks uksed uutele võimalustele.

Euroopa pole piiriks (2010-2012)

Meie järgmiseks eesmärgiks oli laieneda väljapoole Euroopa piire. 2010. aastal alustasime internetiuuringuid Bosnia ja Hersegoviinas ja 2011. aastal Iisraelis ja Türgis. Järgneval aastal oli meie teenuseid võimalik kasutada Moldaavias ja Serbias. 2012. aastal alustasime oma tegevusega Potugalis.

2009. aastal tulime välja uue analüütikatööriistaga - gemiusStream, millega mõõdetakse audio- ja videosisu indikaatoreid. Nüüd saavad meie kliendid teada, kuidas kasutavad inimesed nende lehel olevat multimeediat.

gemiusStream lisati Taanis gemiusAudience osana, et reklaamijad, kanalid ja meediaplaneerijad saaksid võrrelda audio- ja videosisu indikaatoreid ning välja tuua kasutajate sotsio-demograafilised profiilid. Varsti sai sarnast teenust kasutada ka Tšehhi, Ungari, leedu, Makedoonia, Poola ja Türgi turgudel.

Kolm aastat hiljem esitlesime järgmist toodet - gemiusPrism, mille kõige olulisemaks ülesandeks on aidata analüüsida kogutud andmeid (big data't).

2009. aastal otsustamise alustada konsultatsiooniteenuse pakkumisega.

Gemius toetab ettevõtete arengut (2013-2014)

Viimaste aastate jooksul oleme panustanud e-kaubandusele. 2013. aastal tulime turule tootega gemiusShopMonitor. Selle tööriista abil saavad kliendid võrrelda enda e-poe tootlust teiste e-poodide kohta käiva informatsiooniga. Samuti on võimalik enda tulemusi võrrelda terve e-kaubanduse turu näitajatega.

2013. aastal lõime võimaluse kasutada gemiusRecommendi, e-poodide jaoks loodud soovitussüsteemi, ka teistel turgudel.

Samal aastal alustasime tegevusega MENA (Middle East and North Africa) regioonis, Makedoonias, Rumeenias ja Kasahstanis.

Gemius tegeleb jätkuvalt mobiilset internetti puudutava kompetensi arendamisega. Ungari oli esimene riik, kus avaldati tahvelarvutite ja mobiilsete seadmete kasutajate internetikasutajate kohta käivad andmed.

Rahvusvaheline areng ja edu on meie pole meie jaoks uudne. 2014. aastal võitsime enampakkumise ametliku internetiuuringute teenusepakkujana Belgias ja Luksemburgis. Ka Tšehhi Vabariigis pole meie kohaolu sel aastal märkamatuks jäänud.