2015-03-05 14:51

Võrdlev analüüs e-kaubanduses

Turuanalüüs ja -andmed on turundaja parimad töövahendid. Ilma eelpool tooduta pole võimalik määrata turupositsiooni või seda analüüsida, planeerida reklaamieelarveid või üles ehitada arengustrateegiaid. Keeruliseks teeb olukorra aga see, et põhjaliku võrdleva analüüsi jaoks tuleb kokku koguda kogu turu kohta käivad andmed. Vaid nii on võimalik saada adekvaatne turuülevaade ning teha kaugeleulatuvaid järeldusi. 

Kuidas koostada konkurentsianalüüsi?

Kui palju e-kliente mul on ning kui paljud külastajaid mu veebipoel üldse kokku on? Milline on külastajate arvu ja veebilehel tehtud ostude suhe? Milliseid tehinguid ning mis summade eest on veebipoes tehtud? Iga e-poe omanik kontrollib aeg-ajalt oma kaubandusettevõtte finantsefektiivsust ning -arengut. Käesoleva olukorra hindamiseks on vajalik kontekst ja vastavalt sellele valida ka kohased meetmed. Kõige rohkem kasutatakse tulemuste hindamiseks ajaperioodide efektiivsusindikaatorite võrdlemist, näiteks aastate või mõningal juhul kuude lõikes, olenevalt e-äri spetsiifikast. Kõik eelpooltoodu on väga kena, kuid ei anna siiski ammendavat teavet konkurentide ja turu kohta üleüldiselt. Ainult siis, kui arvesse võtta konkurentsiolukord ning kasutada võrdlevat analüüsi, on võimalik turgu mõista ning välja tuua selle kitsaskohad.

Muidugimõista võib siinkohal tekkida küsimus - kust peaks vajalik informatsioon tulema? Raportid, majandusnäitajad, teiste turgude uuringud? Jah, kuid need allikad annavad vaid väikese (ja tihti ebakvaliteetse) osa tervikpildist.

 

Turgude väljakutse

 

Ligipääs andmetele ja analüütikale on ettevõtte arengu seisukohast väga oluline. Vabalt kättesaadavad infoallikad (uuringud, raportid) võivad jääda ebapiisavateks, et viia läbi mingisugustki võrdlevat analüüsi.

Üks efektiivne viis info kogumiseks on modereeritud andmevahetus. See tähendab, et kõik turul olevad ettevõtted jagavad vastavalt kokkulepetele oma valduses olevat infot. Moderaatoriks on andmekogumisega tegelev ettevõte, kes on otseselt turuga seotud. Moderaator hoiustab ning kaitseb kogutud infot ning kontrollib andmete kvaliteeti. Lisaks pakub moderaator kõikidele turul olijatele üheseid andmetöötlustööriistu ja -ligipääse.

 

Tegelik vs soovitud olukord

Ülemaailmsed turud varieeruvad vastavalt andmete kvaliteedile ja analüüsile, olenevalt turusegmentidest ja majandusharudest. Mõndadel turgudel käitutakse loogiliselt - konkurendid nõustuvad infot jagama, tavaliselt läbi kolmanda osapoole (moderaator, uuringuettevõte), saades nii täieliku ülevaate segmendis toimuvast, turupositsioonidest ja tegelikest turul osalejatest. Teistel juhtudel käituvad turul osalejad suvaliselt, võideldes vähese ja puuduliku info pärast, mis saadaval on. Mõnikord tuleneb selline käitumine võimetusest teiste ettevõtetega koostööd teha, hirmust tundliku info leviku pärast või andmetöötlusvahendide puudumisest.

Edasiviiv praktika

FMCG (ing k fast moving consumer goods, kiiresti liikuvad tarbijakaubad) on majandusharu, mis väärib erilist tähelepanu. Selles äris on konkurentidel võrdselt hea ligipääs tervet turgu puudutavatele andmetele. Müüginumbrid on avalikud ja sisaldavad müüdud toodete andmeid ja müügitulemusi. Nii saavad tootjad täieliku ja usaldusväärse ülevaate turul toimuvast, enda ja teiste turupositsioonidest ning väga hea tagasiside oma turundustegevustele.

Online turg on väga konkurentsitihe, kuid sellele vaatamata on veebilehtede haldajad suutnud jõuda üksmeelele. Kuna nende kõikide peamiseks tuluallikaks on reklaampindade müük, siis on suudetud jõuda veebilehtede liikluse mõõtmise standardite osas ühiste kokkulepeteni. Mõõdetakse reaalsete kasutajate arvu, veebilehel veedetud aega, lehelaadimisi jms ning juurde arvestatakse ka kasutajate sotsio-demograafilised näitajad.

E-kaubanduse tulevik

Eelpool toodud näited kirjeldavad ilmekalt ausa ja läbipaistva kaubanduse häid külgi. Internet on admekogumise- ja analüüsi jaoks ideaalne keskkond, kuid kas on võimalik ka e-kaubandusse tuua ühesed standardid? Internetiturul osalejad on dilemma ees: kas käia ajaga kaasas ja kiirelt muutustele reageerida või kukkuda konkurentsist silmapilkselt välja. On heameel öelda, et Eesti online turg (ja sellel osalejad) on avatud ning uuendusmeelsed ning valmis ühise keele leidmiseks. Näiteks Gemiuse mõõtmistulemused on juba laialdaselt aksepteeritud ning reklaamijate, avaldajate ning meediaplaneerijate poolt kasutatavad.

to clipboard> Drukuj

Valdkond

e-kaubandus

Author:

Mateusz Gordon

Mateusz Gordon

Gemiuse e-kaubanduse segmendijuht. Mateusz vastutab müügistrateegiate väljatöötamise eest e-kaubanduse valdkonna jaoks, lisaks vastutab ta ka e-poodide montioorimiseks kasutatava gemiusShopMonitor arendustegevuse eest. Mateuszel on laialdased teadmised interneti kasutajaskonna harjumuste ja vajaduste kohta. Oma töös keskendub Mateusz e-kaubanduse valdkonna arendamisele, valides parimaid strateegiaid ja efektiivsemaid tööriistu strateegiate rakendamiseks. 

Näita kõiki ekspertide artikleid

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga