2015-03-05 18:21

Kuidas toetab andmeanalüüs ettevõtte edukat arengut?

Pidevalt andmete olulisusest ettevõtluses rääkides kaob silmist aga hoopis teine, võib-olla olulisemgi teema. Ettevõtted on alati andmeid kogunud, kuid selle ohjeldamatu infohulga kvaliteedis ja analüüsioskuses peitub eduka äri võti.

Ettevõtte üheks kõige suuremaks konkurentsieeliseks võib julgelt nimetada andmeid ja andmeanalüüsi. Informatsioon, selle kvaliteet, hoiustamisstandardid ja analüüsivõime on väga väärtuslikud vahendid. Edukas olemine konkurentsitihedas maailmas ei ole kerge - enam ei loe ainult toote või teenuse hind ja tootjamaa. Pigem on oluline see, kui kiiresti ettevõte suudab turumuutustele reageerida.

Andmete üleküllus

 

Vastavalt International Data Corporation'i (IDC) andmetele on 2020. aastaks 35 miljardit terabaiti säilitatavaid andmeid, mis on 44 korda rohkem, kui seda oli aastal 2009. Arvatakse, et lausa 85% nimetatud andmehulgast on süstematiseerimata (tekstid, võrgustike registrid, videod, fotod). Samal ajal oleks aga pidevalt vaja langetada otsuseid, põhinedes kõige uuemale ja analüüsitud infole.

Kõik algas Ameerikast

Alati pole oluline teooria. Vahel piisab ka heast praktikast. Esimene Barack Obama edukas kampaania näitaski, kui tugevad on muutustetuuled meedias ja kommunikatsioonikanalites tegelikult. Obama teine kampaania, taaskandideerimine, näitas aga selgelt, kuidas kogutud andmeid saab efektiivselt rakendada valmistel, heategevuseks raha kogumisel ja oma kampaaniasõnumi suunamiseks õigele valijagrupile. Presidendivalimiste kampaania ajal oli märgata, et televisiooni mõjuvõim uue meedia osana hakkab lahtuma. Edu ei toonud Obamale mitte planeeritud telereklaamid, vaid hoolsalt ette kavatsetud ja täide viidud tegevused sotsiaalmeedias ning mis kõige olulisem, oskuslikult kogutud andmed. Dan Wegnerist sai hindamatu, samas vähemärgatav kaasosaline edukaks kujunenud Obama 2012 . aasta kampaanias. Andmeanalüütikute tiim, kes Obama kampaania ajal rakkes oli, oli 10 korda suurem analoogsetest tiimist, kes töötas Alex Lundry juhtimise all Mitt Romney-ga. See polnud Obama tiimi poolt vaid tühipaljas pühendumus vaid meisterlik oskus anmeanalüüsi oma kasuks rakendada. Obama vs Romney näite võib üle kanda ka igapäevasesse ärimaailma.

Mitte ainult ei anna andmeanalüüs võimalust strateegiliseks konkurentsieeliseks vaid läbi selle on võimalik arendada ka kliendisuhteid kasutades elektroonilisi kommunikatsioonikanaleid. Kogutud info põhjal saab näiteks klientidele välja saata personaliseeritud sõnumeid.

Turu praktika

Ettevõtted, kes on andmeanalüüsi tulemusi oma tegevuses rakendanud, on täheldanud 5-6% kasumi tõusu võrreldes teiste samas segmendis tegutsevate ettevõtetega, kes ei kasuta andmete kogumist ja uurimist. Viimatimainitut illustreerib ka MIT-i (Center of Digital Business) 2012. aasta uuring. Kaasaegsel turul muutuvad palju ettevõtted, nende teenused ja tooted tihti ühte nägu, seega on ka mõneprotsendiline kasumikasv vägagi oodatud.

Gartner of Standford'i sõnul toob ettevõttele uusimate andmeanalüütika tööriistade rakendamine segmendipõhiselt 20%-lise konkurentsieelise ja seda juba 2015. aastaks. McKinsley kinnitab, et organisatsioonid, kes kaasvad oma arengusse analüütikuid ja informatsiooni, on tõenäolisemalt edukad.

Hiljutine McKinsley Global Instituudi poolt välja antud uuring ("Big Data, The Next Frontier for Competition") ütleb, et ainuüksi USA turg vajab 140 kuni 190 tuhandet töötajat, kelle ülesandeks peaks olema andmete kogumine. Ning lisaks veel 1,5 miljonit  füüsilist andmetöötlejat. Varsti seisame samasuguste valikute ja ülesannete ees ka Euroopas.

Ettevõtted koguvad suurtes kogustes andmeid, nii väliseid kui ka turusiseseid. Andmed on juba ammu olemas olnud, kuid andmeanalüüs on muutunud aktuaalseks alles lähiajal. 

to clipboard> Drukuj

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga