2015-03-05 15:03

Kuidas kasutajaid kaasata?

Vastavalt aastate jooksul Gemiuse poolt kogutud andmetele saame öelda, et online turunduse efektiivsus ja mõistmine on aja jooksul muutunud. Reklaamide järelmõju (post view effect) roll on kasvamas. 

Aasta-aastalt on klikkide osakaal reklaambänneritele või linkidele ja konversiooni reklaamija lehel jäänud aina vähemaks. Teisisõnu, internetikasutajad on aina vähem altid koheselt reklaamiformaadile reageerima, pigem otsitakse reklaamitava toote või teenuse kohta ise infot läbi otsingumootorite. Reklaam on vaid inspiratsiooniks või tegevuse initsiatiiviks olenemata sellest, millises formaadis oli reklaam esitatud - bännerina, videona või lingina.

Gemiuse analüüsid võimaldavad välja tuua täpsed ajahetked, millal peale reklaami näitamist kasvab toote või teenuse kohta otsingumootoris otsingute arv.

Järgnevalt toome välja mõned Gemiuse uuringu tulemused:

  • Internetikasutajad on kõige rohkem reklaamitud tootest/teenusest huvitatud 20 minuti jooksul peale reklaami kuvamist.
  • Pikemas ajalises perspektiivis on reklaami mõju kestev reklaami näitamisele järgneva 3 tunni jooksul. Kommunikatsiooni efektiivsus ehk internetikasutaja soov otsida lisainfot kaob peale teatavat aja möödumist täielikult. Reklaami mõju kestvusaeg varieerub erinevate turusegmentide vahel kestes mõnel puhul tunni, teisel puhul mitu päeva.
  • Lisaks on uuritud internetikasutajate tsüklilist käitumist, mis samuti varieeruvad olenevalt turusegmendist. Reklaami efektiivsus (ehk inimese soov otsida lisainfot) jõuab haripunkti näiteks iga 24, 48 või 72 tunni tagant. See tähendab, et inimese huvil reklaamitava toote/teenuse suhtes on oma kõrg- ja madalpunktid. Tsükkel pole muidugi igavene - huvi kaob täelikult peale mõnda 24-tunnist perioodi. Mõningal juhul võib otsuse tegemine võtta kauem aega, näiteks telekommunikatsiooni segmendis (mobiiltelefoni operaatorid) - on täheldatud, et seda tüüpi pakkumised võivad tarbija meelel mõlkuda veel ka kuni 7 päeva hiljem. Kuid näiteks viimase hetke lennukipiletite pakkumiste puhul kestab otsustamistsükkel ainult 48-72 tundi (2-3 tsüklit).

Efektiivne kampaania juhtimine

Eelpooltoodu selgitab, miks on oluline kampaania efektiivsuse mõõtmine ja uute paradigmade rakendamine. Näiteks on võimalik reklaami sihtrühma muutmine vastavalt kampaania ajaloole ning seeläbi kampaania efektiivsust tõsta. 

to clipboard> Drukuj

Valdkond

Reklaam

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga