2015-03-05 19:49

Kes on teie veebilehe kasutaja?

Interneti dünaamiline kasv on on päevakorda toonud internetikasutajate eelistuste ja käitumuse uuringud. Selleks, et turu kasvavatele vajadustele vastata, arendati välja uuringutööriist gemiusAudience. Tänaseks on sellest saanud veebilehtede populaarsuse tunnustatud mõõdik. Kuid milliseid andmeid gemiusAudience meile annab?

Erinevalt televisioonist, raadiost ja välireklaamidest, pakub internet võimalust minna süvitsi internetikasutajate meedia tarbimise harjumuspäradesse. Usaldusväärsed ja täpsed andmed on eeskätt olulised reklaamide avaldajatele (publishers), reklaamiagentuuridele, meediaplaneerijatele ja meedia analüütikutele. Nimelt on raske müüa interneti reklaamipindu, kui puuduvad piisavalt head põhjendused analüütilise kogutud informatsiooni kujul.

Tunne oma klienti

Eelpool mainitud gemiusAudience'i metodoloogia põhineb mitmetel olulistel näitajatel, mida kasutavad mitmed professionaalid oma igapäevatöös. Näiteks on võimalik nimetatud andmete põhjal öelda, milliste sotsiodemograafiliste näitajatega kasutajad külastasid ja kasutasid mõnda kindlat veebilehte. Niisiis, millistele küsimustele saab gemiusAudience vastuseid anda?

Loendame veebilehtede külastajaid

Unikaalseteks kasutajateks loetakse neid inimesi, kes on ühe kuu jooksul vähemalt korra uuritavat veebilehte külastanud. Selline uuringumeetod võib aga viia eksitavate tulemusteni, sest iga kasutaja loendatakse "unikaalse kasutajana" iga kord, kui ta veebilehte külastab, ka siis, kui vahepeal küpsised kustutatakse või kasutatakse teist brauserit. Taoline loendamisviis ei anna aga tegelikku kasutajate arvu, kelleni reklaamsõnum jõudis. Nimetatud viga aga gemiusAudience'i puhul ei esine, sest loendamisel võetakse arvesse lisaks ka muid faktoreid, mis uuringutulemusi muuta võivad, näiteks mitu inimest kasutavad ühte seadet või kui üks inimene kasutab mitut seadet. Gemiuse uuringutulemused aga peegeldavad kõike eelnevat arvesse võttes unikaalsete kasutajare arvu (unique users).

Millist veebilehe sisu eestlased otsivad?

Tähelepanu, mille osaks veebileht ühe kuu jooksul saab, nimetatakse reach-iks (eesti k ulatus). Reach-i võib väljendada indiviidide absoluutnumbriga (real users) või protsentuaalselt. Viimasel juhul tähendab see protsent seda, milline oli uuritavat veebilehte külastanud inimeste arvu suhe ühes kuus võrreldes üldse internetti kasutanud inimeste arvuga. Reach-i võib kirjeldada ka lehelaadimiste arvuga (page view), ehk kui palju külastusi oli uuritaval veebilehel ühe kuu jooksul. Selle näitaja tõlgendamisel tuleb aga meeles pidada, et uuringututlemused kajastavad riigi internetikasutajate arvu, mitte tervet Eesti elanikkonda.

Kes on uuritava veebilehe külastajad?

"Audience composition" ehk maakeeli kasutajaskonna kompositsioon moodustub kasutajatest, kes vastavad teatavatele sotsiodemograafilistele näitajatele. Kui audience composition on näiteks 75%, siit tähendab see, et 3/4 kõikidest veebilehte külastanud inimestest langevad ennustatud kasutajagruppi "naised, vanuses 55 või rohkem". Sama mõõdiku abiga saame öelda, kui kaua üks või teine kasutajagrupp veebilehel aega veetis ning mitu lehelaadimist nad võrreldes ülejäänud lehekasutajatega tegid.

Milliseid teisi veebilehti nad külastavad?

Audience duplication ehk kasutajaskonna duplikatsioon annab infot kas ja kui palju külastavad uuritava veebilhee kasutajad ühe kuu jooksul ka mõnda teist (näiteks konkurendi) veebilehte. Kõrge duplikatsioon veebilehtede X ja Y näitab, et omavahel jagatakse suurt osa kasutajaid ehk kasutajad, kes käisid veebilehel X, külastasid ka lehte Y. Valides reklaamkapmaania jaoksveebilehed, millel on väiksem duplikatsioon, tähendab suuremat katvust.

Milline on minu sihtgrupp?

gemiusAudience pakub ka mõõtühikut "affinity index", mis võimaldab, võrreldes kogu interneti kasutajaskonna arvuga, määrata kindlale sotsiodemograafilisele kriteeriumile vastavate inimeste arvu tõenäosuse. Näiteks, kui uuritava veebilehe reach oli naiste hulgas 78%, ning see omakorda vastab 52%-le tervest Eesti internetikasutajate hulgast, siis affinity index on 1,5. Kui indikaatori väärtus on üle 1, siis loetakse seda sihtrühma üleesindatuseks võrreldes ülejäänud interneti kasutajaskonnaga.

 

to clipboard> Drukuj

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga