2015-05-11 07:31

Interneti kasutatavus 12 Euroopa Liidu riigis

Peaaegu kõik taanlased on internetikasutajad. Eestis ja Tšehhis on internetikasutaja 9 inimest 10-st, ning Bulgaarias, Sloveenias, Leedus ja Lätis kasutavad internetti 8 inimest 10-st. 

9. mail tähistati Euroopa päeva. Just sellel päeval, 1949. aastal, pakkus Robert Schumann välja üleeuroopalise organisatsiooni loomise idee, et säilitada riikidevahelist solidaarusust ja heanaaberlikke suhteid.

Gemius otsustas selle tähtpäeva puhul uurida, milline on Euroopa riikide elanike interneti kasutatavus. Palusime oma analüütikutel välja tuua, milline protsent riikide koguelanikkonnast internetti kasutavad (ing k internet penetration). 12 Euroopa riiki, kes meie uuringusse kaasatud on, on: Taani, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Horvaatia, Eesti, Leedu, Läti, Bulgaaria ja Rumeenia. Tulemused põhinevad 2015. aasta jaanuarikuu andmetel ning hõlmavad kasutajaid vanuses 18-69 eluaastat (v.a Bulgaaria, kus uuritud vanusevahemik on 16-69 eluaastat).

Taanis kasutavad pea kõik inimesed internetti

Uuringust tuli välja, et peaaegu kõik taanlased kasutavad internetti (97% elanikkonnast). Taanit peetakse vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni liidu poolt avaldatud uuringu alusel kõige kõrgema info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia (ICT development index, IDI) koefitsendiga riigiks. Samast uuringust ilmnes ka, et keskmiselt 75%-l eurooplastest on olemas vaba ligipääs internetile. Taani tulemused ületavad keskmist pea veerandi võrra.

Lisaks Taanile, ületab interneti kasutatavuse määr Euroopa keskmist veel ka Eestis (90%), Tšehhis (88%), Bulgaarias (82%), Sloveenias (81%) ning Lätis ja Leedus (mõlemas 80%).

Internetikasutatavus alla üldise Euroopa keskmise

Analüüsitud 12 riigi seas oli ka neid, kus interneti kasutatavus ei ületanud Euroopa Liidu keskmist (75%). Napilt alla keskmise on interneti kasutatavus Ungaris (70%) ja Horvaatias (68%). Poolas, Slovakkias ja Rumeenias kasutavad internetti 6 inimest 10-st (vastavalt 65%, 64% ja 59%).

Uuringust

Antud uuringus kasutati gemiusAudience'i andmeid, mis on analüüsitööriistana kasutusel 30 riigis üle euroopa, Kes-Ida ja Põhja-Aafrika. Uuring on kooskõlas rahvusvahelise ICC/ESOMAR reeglistikuga.

 

to clipboard> Drukuj

Valdkond

Meedia

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga