2015-03-05 19:26

Inscreenid - uus vääring digiturunduses?

Uut internetikampaaniate efektiivsusmõõdikut on otsitud juba kaua. Kuid just üks nendest, reklaamide nähtavus (ing k ad visibility, või ka viewable impressions), kogub aina populaarsust. Nüüdsest pakub Gemius võimalust AdOcean'i klientidel planeerida digikampaaniaid just seda indikaatorit kasutades.

Reklaamide nähtavus on olnud reklaamitööstuses viimase aja üks kuumimaid teemasid. Oma ala professionaalid on ilmselt juba ka märganud potentsiaali, mida pakuvad meediaplaneerimises inscreenid ehk päriselt internetikasutajate seadmete ekraanidel nähtaval olevad reklaamid. Nõnda, kuidas muutub täpsemaks increenide/viewable impressions mõõtmine, kasvab ka selle mõiste kasutamise populaarsus. Seda enam, et nimetatud mõiste on kasutatav ka internetikampaaniate efektiivsuse mõõdikuna.

Gemius on teistest kukesammu võrra ees

Ühe esimese ettevõttena maailmas pakub Gemius alates 2015. aasta veebruarist võimalust planeerida kampaaniaid AdOcean'i reklaamserveri kaudu uute indikaatorite põhjal, seal hulgas ka inscreen mõõdiku kasutamist. Inscreeni/viewable impressioni abil on võimalik välja tuua seadmete täpne arv, mille ekraanil kuvati internetikasutajale reklaam. Püsivusnäitaja (ing k dwell indicator) abil on võimalik teada saada, kui kaua internetikasutaja reklaamiga suhestus ehk seda ekraanil nägi (ing k dwell time).

"Reklaamide nähtavus inscreeni/viewable impressioni mõistena on olemas olnud juba paar aastat. Aga tänaseks oleme astunud sammu edasi ja toonud turule võimaluse planeerida internetikampaaniaid lähtudest neljast uuest indikaatorist," seletab Gemius Eesti OÜ tegevjuht ja AdOcean'i kohalik ekspert Paap Peterson. "Käesoleva teema teeb veel olulisemaks fakt, et mainitud indikaatoritest võivad saada olulised suunanäitajad reklaamijate ja reklaamkanalite tulevikusuhete osas. Lisaks on meie klientidel võimalus pakkuda lahendusi, mis varasemalt olid liiga unikaalsed või raskesti kättesaadavad," lisas Peterson.

Uued indikaatorid

Praegusel hetkel on võimalik reklaamkampaania planeerimises kasutada nelja efektiivsust kirjeldavat indikaatorit, mis põhinevad IAB Europe standardite ettekirjutustel:

  • Inscreen

1) display ehk kuvamine - reklaami serveerimine internetikasutajale, kellel on olnud reklaam, ekraanil nähtav vähemalt ühe sekundi jooksul,

2) inscreen video - videoreklaami serveerimine internetikasutajale, kelle brauseriaken on olnud avatud vähemalt 2 sekundid järjest.

  • Dwell - sihipärane kasutaja reklaamiga suhestumine (reklaami kohal hiirekursoriga liikumine või reklaamile "vajutamine" mobiilsete seadmete puhul),
  • küpsise inscreen - kasutajate arv, kes on reklaami näinud.
  • Küpsise dwell -  kasutajate arv, kes on sihipäraselt reklaamiga suhestunud.

Paap Peterson põhjendab uute indikaatorite vajalikkust: "Me soovime oma klientidele pakkuda analüütikatööriistu, mis omakorda vastavad turu vajadustele. Uus funktsionaalsus on universaalne lähenemine. Seda on võimalik kasutada nii bänneri-kampaaniate kui ka videokampaaniate puhul, olenemata sellest, millist seadet parasjagu kasutatakse. Nii saamegi oma klientidele pakkuda lausa premiumklassi analüütikat."

Inscreenid - uus vääring digiturunduses?

Praegu mõõdetakse kampaaniaid CTR ehk click through rate'i abil. CTR näitab, mitu protsenti reklaami näitamistest viivad sellele klikkimiseni. Paraku pole see enam piisav, et anda kampaania kohta piisavat ülevaadet. Sestap tulebki planeerimisfaasis kasutusele võtta inscreenide arv ehk arvestada vaid nende reklaamidega, mis päriselt kasutajatele nähtavad olid (arvuti- või ka mobiilse seadme ekraanidel).

to clipboard> Drukuj

Kas soovite lisainformatsiooni?

Kontakt

Kõik uudised, arvamus- ja ekspertartiklid ühes e-kirjas!

Liitu uudiskirjaga